Uczo­ny zna dob­rze war­tość pieniądza, ale bo­gaty nie zna war­tości wiedzy.


Wolter

współpraca
oferta dla autorów książek i szkoleniowców


Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.

Henry Ford
chcesz wydać swoją książkę lub prowadzić szkolenia?


 

Wydawnictwo ARTEFAKT.edu.pl sp. z o.o. zaprasza do współpracy specjalistów z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, medycznych i technicznych, zainteresowanych opublikowaniem własnej książki - opracowania naukowego lub praktycznego poradnika, a także multimedialnego szkolenia e-learningowego. Pierwszym etapem procesu wydawniczego pozostaje wspólne uzgodnienie tematu i planu publikacji, prezentacja utworu już sporządzonego lub programu szkolenia. W razie pozytywnej recenzji już gotowej książki, w oparciu o zapotrzebowanie rynkowe, uzgadniana jest forma oraz skala jej dystrybucji. Co do zasady oferujemy dwie płaszczyzny publikacji:

 • Druk książek - nisko i wysokonakładowy, obejmujący korektę lub redakcję treści, opracowanie szaty graficznej i skład publikacji, a następnie jej hurtową oraz detaliczną dystrybucję.

 • Publikacje elektroniczne (e-booki) - skład i dystrybucja książek w formacie elektronicznym.


Nie świadczymy usług w zakresie odpłatnego druku na życzenie lub innych form obsługi selfpublishingu.


Chętnie podejmujemy się współpracy ze szkoleniowcami oraz debiutującymi twórcami form zwartych dotyczących następujących zagadnień:

 • prawo gospodarcze i cywilne
 • prawo karne
 • prawo administracyjne i konstytucyjne
 • prawo podatkowe
 • prawo międzynarodowe i europejskie
 • prawo autorskie
 • kryminologia, kryminalistyka, medycyna sądowa, psychologia sądowa
 • ekonomia, finanse, zarządzanie, marketing
 • historia
 • nauki polityczne, nauki o bezpieczeństwie, stosunki międzynarodowe
 • psychologia, socjologia i filozofia
 • nauki medyczne, farmacja
 • informatyka, budownictwo, architektura