Praw­ni­cy - to je­dyne oso­by, dla których niez­na­jomość pra­wa jest bezkarna.


Jeremy Bentham

 • Szkolenia e-learningowe - prawo i bezpieczeństwo biznesu
  szkolenia: prawo, podatki,
  bezpieczeństwo biznesu

   

  Jeśli znasz siebie i swego przeciwnika, przetrwasz pomyślnie sto bitew. Jeśli nie poznasz swego przeciwnika, lecz poznasz siebie, jedną bitwę wygrasz, a drugą przegrasz. Jeśli nie znasz ani siebie, ani przeciwnika, każda potyczka będzie dla ciebie zagrożeniem.

  Sun Tzu


Dział szkoleń prawno-ekonomicznych wydawnictwa ARTEFAKT.edu.pl oferuje organizację zajęć w formie wykładów dla uczelni wyższych, a także ogólnodostępnych warsztatów, konwersatoriów i case study obejmujących unikatowe programy szkoleniowe z zakresu praktycznych aspektów biznesu, stosowania prawa oraz czynności wywiadowczych. Przeprowadzamy wyłącznie szkolenia "twarde" według niepowtarzalnych, autorskich programów opracowanych przez uznanych ekspertów, w tym byłych oficerów służb mundurowych oraz praktyków rynku komercyjnego. Nasza kadra szkoleniowa to wykładowcy akademiccy, autorzy branżowych publikacji książkowych oraz praktycy z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym.


Szkolenia stacjonarne dla grup zamkniętych (programy indywidualnie dostosowywane do potrzeb klienta i aktualnego poziomu wiedzy uczestników):

 • Przestępstwa gospodarcze - jak ochronić biznes?
 • Przestępstwa skarbowe w materii podatku VAT
 • Antywindykacja - jak legalnie nie spłacać swoich długów?
 • Prawo karne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo podatkowe
 • Wywiad gospodarczy (majątkowy, konkurencyjny)
 • Kontrwywiad gospodarczy
 • Wywiad polityczny
 • Optymalizacja podatkowa - raje podatkowe i spółki off-shore
 • Windykacja gospodarcza
 • Prawo administracyjne

 
Bez względu na formę ukończenia szkolenia (stacjonarnie, e-learningowo on-line lub off-line) uczestnicy mogą według wyboru otrzymać zaświadczenie potwierdzające udział w danym szkoleniu albo przystąpić do pisemnego egzaminu i uzyskać dyplom, potwierdzający zakres tematyczny przyswojonej wiedzy, wymiar godzin lekcyjnych oraz otrzymaną ocenę końcową.


Aktualna oferta szkoleń e-learningowych:
 

Bezpieczeństwo w biznesie
Jak prognozować ryzyko kontraktów i zapobiegać oszustwom?

Szkolenie e-learningowe z zakresu bezpieczeństwa w biznesie to kompleksowe, obszerne opracowanie przybliżające zagadnienia najpoważniejszych zagrożeń występujących głównie w polskim obrocie gospodarczym i profesjonalnych sposobów ich wczesnego wykrywania.

Nabyte umiejętności przełożą się na eliminację niebezpieczeństw związanych z zawieraniem wszelkich umów biznesowych, ochronę przed oszustami i trafną ocenę konkurencji rynkowej, a tym samym na zabezpieczenie pieniędzy Twoich lub Twojego pracodawcy.


Program szkolenia wraz z zadaniami praktycznymi odpowiada dwudniowemu szkoleniu stacjonarnemu.

 


Absolwent szkolenia zdobędzie umiejętności:

 1. samodzielnej weryfikacji wiarygodności majątkowej i wizerunkowej kontrahentów
 2. typowania działających na rynku słupów i spółek-krzaków
 3. skutecznej (krytycznej) analizy danych finansowych przedsiębiorstw
 4. samodzielnej weryfikacji konkurencji
 5. identyfikacji metod najczęściej dokonywanych przestępstw gospodarczych
 6. rozpoznawania symptomów zapowiadających nieuczciwość kontrahentów i dzięki nim zapobiegania stratom w biznesie


 

Inwigilacja, kontrinwigilacja,
anonimowość i kryptografia

Szkolenie e-learningowe przybliża umiejętności przeciwdziałania powszechnej w dzisiejszym świecie inwigilacji i naruszeniom prywatności, szyfrowania danych elektronicznych, bezpieczeństwa komunikacji oraz praktycznego stosowania przepisów prawa karnego i gospodarczego chroniących tajemnice.

Nabyte umiejętności pozwolą zabezpieczyć prywatność w stopniu zazwyczaj przekraczającym możliwości inwigilacyjne typowych polskich agresorów. Dzięki temu zachowane w tajemnicy zostaną m.in. sposoby spędzania czasu, tożsamość znajomych i kontrahentów, plany biznesowe oraz posiadane materiały elektroniczne i kanały komunikacyjne.


Program szkolenia wraz z zadaniami praktycznymi odpowiada dwudniowemu szkoleniu stacjonarnemu.

 


Główne zagadnienia szkolenia:

 1. inwigilacja w dzisiejszej Polsce - zaawansowane zagrożenia dla prywatności, praw obywatelskich, bezpieczeństwa osobistego i tajemnicy biznesu
 2. ochrona tajemnicy komunikacji
 3. szyfrowanie danych prywatnych i biznesowych
 4. metodyka konstruowania bezpiecznych haseł
 5. prawo karne - jak skutecznie chronić swoją prywatność i tajemnicę handlową w konfrontacji z instytucjami państwowymi?
 6. uregulowania prawne tajemnicy przedsiębiorstwa
 7. klauzule umowne chroniące tajemnice przedsiębiorstwa i NDA 
 8. podstawy kontrobserwacjiPrawo karne


Prawo karne materialne - teoria i praktyka stosowania przepisów Kodeksu karnego.

Wybrane zagadnienia szkolenia:

 • pojęcie występku i zbrodni, struktura przestępstwa
 • formy zjawiskowe przestępstwa
 • formy stadialne przestępstwa
 • pokrzywdzony, podejrzany, oskarżony, sprawca
 • dowody w postępowaniu karnym
 • znamiona przestępstw
 • wykładnia przepisów prawa karnego
 • niepoczytalność sprawcy
 • kontratypy
 • kary i środki karne


Program szkolenia wraz z zadaniami praktycznymi odpowiada stacjonarnemu semetrowi wykładów uniwersyteckich.