God­na podzi­wu jest myśl Pla­tona, że pra­wa is­tnieją po to, aby prze­kazy­wać
ro­zumu tym, którzy ich nie mogą ot­rzy­mać bezpośrednio.

Monteskiusz

  • Kontakt - wydawnictwo ARTEFAKT.edu.pl

Contact

Address:
7 Green Lane
Peterborough
PE13BA
United Kingdom
Phone:
0 123 456 789

Contact Form

Send an Email
(optional)